Schooltijden

CBS Wereldwijs hanteert een continurooster van 8.30 tot 14.30 uur. Dat wil zeggen dat alle kinderen tussen de middag op school blijven  en samen met hun eigen leerkracht eten.

Er zijn wat uitzonderingen:

· Op maandagmiddag zijn de groepen 1 en 2 om 12.00 uur vrij

· Op woensdagmiddag zijn alle groepen om 12.30 uur vrij

· Op vrijdagmiddag zijn de groepen 1 t/m 4 om 12.00 uur vrij