Klachtenregeling

Er kan iets gebeuren waarover je een klacht wilt indienen. Of het nu om leerlingen gaat, om hun ouders, om leerkrachten, om bestuursleden of om vrijwilligers, al degenen die bij de school betrokken zijn hebben de mogelijkheid om een klacht in te dienen. 
In het algemeen streven we als school naar een zo open mogelijke relatie met u als ouders. Mocht u een klacht hebben die de school of uw kind betreft, dan verwachten wij dat u die niet “opspaart” tot een spreekuur. We willen graag dat u er gelijk mee naar school komt. Het is het beste om even een afspraak te maken om in alle rust met de betrokkene te spreken. Als de klacht onvoldoende wordt opgelost, kan de directie daarop aangesproken worden. Het is ook mogelijk om een van de school - contactpersonen te benaderen. Wanneer er dan geen overeenstemming is, of als het om een ernstig probleem gaat, kan contact worden opgenomen met de - externe - vertrouwenspersonen. 
Onze school is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie Prot. Chr. Onderwijs. Indien de vertrouwenspersoon niet kan bemiddelen in het probleem, dan heeft u het recht om een officiële klacht in te dienen. De vertrouwenspersoon helpt zonodig hierbij. Gaat de klacht over mogelijk strafbare feiten, dan kan de vertrouwenspersoon helpen bij het doen van aangifte bij politie of justitie. 

Meldings en klachtenprotocol Cambium.docx